ทานอาหารพร้อมดูการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

การแสดงและความบันเทิง, กรุงเทพฯ
1,090฿890

ทานอาหารพร้อมดูการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

การแสดงและความบันเทิง, กรุงเทพฯ
Share


ไฮไลท์

รายละเอียด

ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กไว้มิให้คงเหลือแต่เพียงศิลปะที่ไร้ชีวิตอยู่ภายในตู้จัดแสดง ครูสาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๓๙ สาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก จึงริเริ่มการก่อตั้งโรงละครสำหรับจัดแสดงหุ่นละครเล็กขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย ด้วยปณิธานดังกล่าว นายพิสูตร ยังเขียวสด บุตรชายของครูสาคร จึงได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาอันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง โรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ ขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนนทบุรี ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ที่สวนลุมไนท์บาซาร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมาภายหลังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และยึดมั่นในอุดมการณ์อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อโรงละครใหม่ เพื่อสมกับเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาติไทยว่า นาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และได้เสด็จมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายชื่อเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นับเป็นโรงละครที่เปิดแสดงหุ่นละครเล็กแห่งแรกในประเทศไทย สืบสานปณิธานของครูสาคร ที่หวังให้ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน  

 

กำหนดการเดินทาง

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

จุดนัดพบ

การเดินทาง

หมายเหตุ

เวลาทำการ

ที่ตั้ง

นโยบายการคืนเงิน

คำถามที่พบบ่อย

 

ราคารวม

฿ {{ total | currency }}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลการจอง

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียดการจอง

{{data.name}}
{{data.total}}x{{data.price | currency}}
฿ {{(data.total*data.price) | currency}}
ราคา ฿ {{subtotal | currency}}
ส่วนลด ฿ {{discount | currency}}
{{ promocode }}
{{ mvat }}
ราคารวม ฿ {{ total | currency}}
Note
{{note}}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

Credit/Debit Card
WeChat Pay
Alipay
Paypal
Bank Transfer
+5
Transactions via paymeny provider’s website
Share to Social
Cancel