ทัวร์กรุงเทพ

ทัวร์และเที่ยวชม, กรุงเทพฯ
¥543.25

ทัวร์กรุงเทพ

ทัวร์และเที่ยวชม, กรุงเทพฯ


ไฮไลท์

รายละเอียด

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส(วัดโพธิ์)

วัดโพธิ์(วัดพระนอน) มีชื่อเดิมว่า "วัดโพธาราม" เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯให้ สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร รวมถึงบูรณะของเดิม จนปี 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส" และสถาปนาขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1

ภายในวัดโพธิ์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมาย รวมถึง "พระพุทธไสยาส" พระนอนขนาด 46 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ภายในพระอุโบสถยังตกแต่งด้วยลวดลายหินอ่อนและภาพสลักต่างๆที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีจากรึกต่างๆกว่า 1,440 แผ่น ถึงถูกขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั้งประเทศ

วัดโพธิ์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแพทย์แผนไทยและยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของการนวดแผนไทย "ต้นตำรับวัดโพธิ์" ซึ่งยังคงเปิดสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่าวัดอรุณ(วัดแจ้ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายพระราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรี ก็ได้โปรดฯให้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และกำหนดวัดแจ้งขึ้นเป็นวัดในเขตพระราชฐาน

จุดดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างพากันมาท่องเที่ยววัดอรุณ จนกลายเป็นวัดยอดนิยมอันดับต้นๆของไทย ได้แก่ พระปรางองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 82เมตร ในขณะที่มีความกว้างถึง 234เมตรเลยทีเดียว 

 

พระบรมหาราชวัง

พระบรมหาราชวัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ต่อเนื่องกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นในอดีตใช้ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาประทับที่พระราชวังดุสิตซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางกว่าในรัชกาลต่อมา แต่ก็ยังมีการใช้พระบรมหาราชวังเดิมในการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉัตรมงคล และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากที่สุดได้แก่ ประตูวิเศษไชยศรี ประตูทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเข้า-ออกพระบรมราชวัง เมื่อมองเข้าไปจะอยู่ตรงกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพอดี นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นพระธาตุ และประตูพิมานไชยศรีทางทิศใต้ได้อีกด้วย และหากมองผ่านไปอีกจะเห็นพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ไกลออกไป 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)

วัดพระแก้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทย ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศาลาราย, พระอุโบสถ, พระศรีรัตนเจดีย์, ปราสาทพระเทพบิดร(พระพุทธปรางค์ปราสาท), พระมณฑป, หอมณเฑียรธรรม และพระเจดีย์ทอง 2 องค์ เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปสักการะขอพรจากพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถซึ่งเเต็มไปด้วยภาพจิตกรรมอันงดงาม

กำหนดการเดินทาง

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

จุดนัดพบ

การเดินทาง

หมายเหตุ

เวลาทำการ

ที่ตั้ง

นโยบายการคืนเงิน

คำถามที่พบบ่อย

รีวิว 88

Sadie Howard

Very nice and fast. The staff is friendly and very helpful.

Sawyer Roy

nice place worth to go

Cunningham Ballard

Booking with Tixget was better experience for activities.

Roberson Peterson

Nice place, and just present the QR code, nice

Burnett Puckett

Booking with Tixget was better experience for activities.

Jerri Bright

Very efficient redemption way, cheaper than the tickets bought on spot

Vilma Burke

It’s wonderful It will much better if the trip is a bit longer

Tanisha Terrell

Geneva Cabrera

Booking with Tixget was better experience for activities.

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลการจอง

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียดการจอง

{{data.name}}
{{data.total}}x{{data.price | currency}}
¥ {{(data.total*data.price) | currency}}
ราคา ¥ {{subtotal}}
ส่วนลด ¥ {{discount}}
ราคารวม ¥ {{total}}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

Credit/Debit Card
Alipay
Rabbit Line Pay
Internet Banking
+5
Transactions via paymeny provider’s website
Unionpay
More
Paypal
Counter payment