ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (เต็มวัน)

ทัวร์ในประเทศ, อยุธยา
¥166.05

ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (เต็มวัน)

ทัวร์ในประเทศ, อยุธยา
Share


ไฮไลท์

รายละเอียด

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

วัดภูเขาทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีชื่อเดิมว่า วัดสะแก ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสระเกศ"ในสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยจุดเด่นของที่นี่ได้แก่ พระบรมบรรภต หรือ "เจดีย์ภูเขาทอง" อันเป็นที่มาของชื่อวัดภูเขาทองนั่นเอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์เก่าแก่บนภูเขาจำลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5 มีความสูงถึง 77 เมตร ด้านบนของเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกพบในเมืองกบิลพัสดุ์ 

นอกจากพระบรมบรรภตเจดีย์ภูเขาทองแล้ว ที่วัดสระเกศ ยังมีจุดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเก่าแก่ พระเจดีเหลี่ยนที่หาชมได้ยาก หอพระไตร และ โพธิ์ลังกา เป็นต้น

วัดโลกยสุธาราม(วัดพระนอน)

วัดโลกยสุธาราม ตำบลประตูชัย ตั้งอยู่บริเวณในกลางเมืองอยุธยา ไม่ไกลจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดพระอารามหลวงมากนัก ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยา(ทำให้วัดโลกยสุธาราม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดพระนอน" โดยมีความยาวทั้งสิ้น 42เมตร และความสูง 8เมตร แต่ถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่ แต่พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม ก็ยังคงรายละเอียดเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอยุธยาได้เป็นอย่างดี

วัดโลกยสุธาราม ยังมีร่องรอยของระเบียงคต และอาคารเก่าแก่ขนาดใหญ่ คงเหลือเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น นอกจากนี้ ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า พระนอนของวัดเก่าแก่แห่งนี้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มอดไหม้ไป หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในสงคราม ทำให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

พระปรางค์ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันพังทลายลงมาหมดแล้ว แต่ราชทูตลังกาที่ได้เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้ว่า ที่ฐานของพระปรางค์มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยู่โดยรอบ รูปเหล่านี้อาจหมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล

เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางค์ขนาดเล็ก ซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา ส่วนวิหารเล็ก มีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา สร้างชึ้นราวปี พ.ศ. 1991 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดที่น่าสนใจคือเจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตกของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามปัจจุบัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างจากวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา จึงกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในเวลาต่อมา

กำหนดการเดินทาง

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

จุดนัดพบ

การเดินทาง

หมายเหตุ

เวลาทำการ

ที่ตั้ง

นโยบายการคืนเงิน

คำถามที่พบบ่อย

 

ราคารวม

¥ {{ total | currency }}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลการจอง

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียดการจอง

{{data.name}}
{{data.total}}x{{data.price | currency}}
¥ {{(data.total*data.price) | currency}}
ราคา ¥ {{subtotal | currency}}
ส่วนลด ¥ {{discount | currency}}
{{ promocode }}
{{ mvat }}
ราคารวม ¥ {{ total | currency}}
Note
{{note}}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

Credit/Debit Card
WeChat Pay
Alipay
Paypal
Bank Transfer
+5
Transactions via paymeny provider’s website
Share to Social
Cancel