ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (เต็มวัน)

ทัวร์และเที่ยวชม, อยุธยา
¥225.50

ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (เต็มวัน)

ทัวร์และเที่ยวชม, อยุธยา
First slide
First slide
First slide
First slide


ไฮไลท์

รายละเอียด

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

วัดภูเขาทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีชื่อเดิมว่า วัดสะแก ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสระเกศ"ในสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยจุดเด่นของที่นี่ได้แก่ พระบรมบรรภต หรือ "เจดีย์ภูเขาทอง" อันเป็นที่มาของชื่อวัดภูเขาทองนั่นเอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์เก่าแก่บนภูเขาจำลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5 มีความสูงถึง 77 เมตร ด้านบนของเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกพบในเมืองกบิลพัสดุ์ 

นอกจากพระบรมบรรภตเจดีย์ภูเขาทองแล้ว ที่วัดสระเกศ ยังมีจุดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเก่าแก่ พระเจดีเหลี่ยนที่หาชมได้ยาก หอพระไตร และ โพธิ์ลังกา เป็นต้น

วัดโลกยสุธาราม(วัดพระนอน)

วัดโลกยสุธาราม ตำบลประตูชัย ตั้งอยู่บริเวณในกลางเมืองอยุธยา ไม่ไกลจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดพระอารามหลวงมากนัก ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยา(ทำให้วัดโลกยสุธาราม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดพระนอน" โดยมีความยาวทั้งสิ้น 42เมตร และความสูง 8เมตร แต่ถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่ แต่พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม ก็ยังคงรายละเอียดเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอยุธยาได้เป็นอย่างดี

วัดโลกยสุธาราม ยังมีร่องรอยของระเบียงคต และอาคารเก่าแก่ขนาดใหญ่ คงเหลือเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น นอกจากนี้ ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า พระนอนของวัดเก่าแก่แห่งนี้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มอดไหม้ไป หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในสงคราม ทำให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

พระปรางค์ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันพังทลายลงมาหมดแล้ว แต่ราชทูตลังกาที่ได้เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้ว่า ที่ฐานของพระปรางค์มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยู่โดยรอบ รูปเหล่านี้อาจหมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล

เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางค์ขนาดเล็ก ซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา ส่วนวิหารเล็ก มีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา สร้างชึ้นราวปี พ.ศ. 1991 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดที่น่าสนใจคือเจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตกของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามปัจจุบัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างจากวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา จึงกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในเวลาต่อมา

กำหนดการเดินทาง

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

จุดนัดพบ

การเดินทาง

หมายเหตุ

เวลาทำการ

ที่ตั้ง

นโยบายการคืนเงิน

คำถามที่พบบ่อย

รีวิว 81

Elva Kirby

Good Good Good Good Good Good

Woods Nolan

Booking with Tixget was better experience for activities.

Sharon Nielsen

Good Good Good Good Good Good

Jerri Bright

nice place worth to go

Shana Sutton

very nice experience very nice experience very nice experience very nice experience

Roberson Peterson

Jenifer Mckay

nice place worth to go

Herring Foley

Nice place, and just present the QR code, nice

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลการจอง

  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียดการจอง

{{data.name}}
{{data.total}}x{{data.price | currency}}
¥ {{(data.total*data.price) | currency}}
ราคา ¥ {{subtotal}}
ส่วนลด ¥ {{discount}}
ราคารวม ¥ {{total}}
  • ข้อมูลการจอง
  • รายละเอียดการจอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

Credit/Debit Card
Alipay
Rabbit Line Pay
Internet Banking
+5
Transactions via paymeny provider’s website
Unionpay
More
Paypal
Counter payment